PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pondělí 25.05.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Informace pro občany 11/2019

z letáku...

______________________________________________________________________________

Vážení občané v období od 21. 12. 2019 6. 1. 2020 bude Obecní úřad v Bělotíně uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

______________________________________________________________________________

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 bude možno hradit až od 15. 01. 2020 v hotovosti na pokladně Obecního úřadu, při bezhotovostním převodu na účet obce: 1883001369/0800 je možno platit od 1. 1. 2020.
Výše poplatku pro rok 2020 zůstává stejná.

______________________________________________________________________________

Nájemníky obecních bytů opozdilce upozorňujeme, že termín k úhradě nájmu je 20. den v měsíci tj. k 20. 12. 2019 naposled. Pozdější platba bude generována systémem jako dluh a může vést k ukončení nájmu.

______________________________________________________________________________

Připomínáme občanům, že v pondělí 18. 11. 2019 bude svoz odpadu: TETRAPACKY, PLASTY, SKLO

______________________________________________________________________________

Školní jídelna SCOLAREST oznamuje občanům možnost zakoupení obědů ve školní jídelně. Výběr ze tří menu, cena za menu + nápoj = 62,-Kč.
Bližší informace na tel. čísle 731 438 432

______________________________________________________________________________

Nový územní plán je připraven k veřejnému projednání

Veřejné projednání nového Územního plánu sídelního útvaru Bělotín (ÚPSÚ) se uskuteční
v sále KD Bělotín v úterý 17. prosince v čase od 16:00 do 18:00 hodin.

Do prosincového veřejného projednání je návrh ÚPSÚ Bělotín k nahlédnutí na Obecním úřadě Bělotín a u pořizovatele tj. na odboru rozvoje města MěÚ Hranice.

Občanům místních částí Kunčice, Lučice a Nejdek nabízíme možnost seznámit se s navrhovaným územním plánem za účasti zpracovatele tj. ing. arch. Malého v termínech:

12. 11. 2019 16:00 hodin Lučice – Obecná škola
13. 11. 2019 16:30 hodin Nejdek – Obecná škola
13. 11. 2019 18:00 hodin Kunčice – Spolkový dům

______________________________________________________________________________

Kanalizace Bělotín

Bylo zahájeno předávání stavby. Při tlakových zkouškách hlavních řádů byly zjištěny čtyři
závady:
- na kunčickém rozcestí – odstraněno
- vedle Zalotěnků – odstraněno
- za Židem – bude odstraněno do konce listopadu
- u bývalého zdravotního střediska – bude odstraněno

Čistírna je hotova a připojena k nátokovým a vakuovým komorám, vodě a elektřině. Dolaďují
se počítačové systémy dálkového řízení z pultu VaK Přerov.

Bylo realizováno otevřené výběrové řízení na koncesi provozování. Byla akceptována nabídka
VaK Přerov s tím, že stočné bude rovné ceně v celé společnosti.

Zkušební provoz, kolaudační řízení a napojení je plánováno s příchodem jara.

______________________________________________________________________________

Lučice – kanalizace

Projekt odkanalizování Lučic je zpracován a podán na MěÚ Hranice ke stavebnímu povolení.
Nyní chceme přistoupit jako u Kunčic a Bělotína ke zpracování a vyřízení územního souhlasu pro jednotlivé domy.
Schůzka s projektantem ing. Hüblem, na které se občané Lučic dovědí o navrhovaném způsobu odkanalizování a vlastním řešení jejich domů se uskuteční po skončení představení návrhu územního plánu v lučické Obecné škole 12. 11. 2019 v 17:00 hodin.

______________________________________________________________________________

Rekonstrukce vozovky na I/47 je hotová

Rádi bychom poděkovali všem občanům za respektování omezené dopravy po dobu opravy povrchu silnice I/47 od křižovatky U Žida po konec obce.
Poslední oprava tohoto rozsahu byla starší 50 let a stav vozovky v řadě míst neodpovídal první třídě.
Děkuji rovněž našim firmám, že k omezení provozu přistoupily maximálně pragmaticky. Po vyznačení vodorovného značení budeme patřit mezi obce, kde je kvalita povrchu vozovky opravdu na úrovni.
Jen pro informaci – cena díla: 35 mil.Kč.

______________________________________________________________________________

Další osvětlení záhumenní ulice

Na základě zkušenosti s osvětlením záhumení od Fibichů po Kantorovo a od Rušarů po Komaxit solárními svítidly bylo rozhodnuto nasvítit i záhumenní cestu od nejdecké cesty po firmu pana Dostála. Naše finanční situace v době budování kanalizace je sice napjatá, ale zkvalitnění života občanů novými technologiemi patří mezi priority obce, podobně jako tradiční sázení stromů, či zadržení vody v krajině.

______________________________________________________________________________

Připomínka státních svátků v našich obcích od letošního 28. října důstojnější

Naše obec patří mezi ty, které nikdy neopomněly uctít naše státní svátky vyvěšením vlajek.
Vlajky jsou tradičně vyvěšovány na obecním úřadě a na základní škole. S opravou školních budov přibyla historická budova školy, přemístěním pomníku padlým před školu pak vlajkové stožáry u těchto pomníků. Ke 100 výročí vzniku ČSR přibyly vlajky u Českého lva v parčíku Milník.
Při diskuzích s volebními komisemi v místních částech byla probírána i problematika důstojného vyvěšení vlajek. Od letošního 28. října proto vlajky zavlály na nových stožárech před budovami bývalých škol v Nejdku a Lučicích a před spolkovým domem v Kunčicích.
Vlajky zkrátka k našim svátkům patří a společně s tou evropskou, která od 1. 5. 2000 (tedy našeho vstupu do EU) vlaje na Rozvodí nad obcí, budou připomínat dny, na které jsme právem hrdi.

______________________________________________________________________________

Poděkování

Děkujeme našim seniorům za nezištnou pomoc při obecní oslavě 28. října. Již tradičně pomáhali s výdejem moštu na faře. Účast v lampionovém průvodu předčila (i díky nadprůměrně teplému počasí) všechna očekávání a mošt pochyběl. Poučení pro příště.
Moc děkujeme a těšíme se, že bude příležitost poděkovat osobně buď při svatomartinské huse na faře, či při předvánočním setkání seniorů v sále našeho kulturního domu.
Poděkování určitě patří i panu Ryškovi za velmi pěkný závěr oslavy v podobě ohňostroje.

______________________________________________________________________________

Naši hasiči v Höchstu

Ve dnech 25. – 28. října se uskutečnila návštěva u našich kolegů a kamarádů hasičů v partnerském městě Höchst.
Důvodem návštěvy bylo předání nového plně vybaveného cisternového vozidla tamním hasičům. Slavnosti se zúčastnila i delegace hasičů z partnerského savojského města Montmélian (Francie). Program byl zcela hasičský!
V sobotu se uskutečnila návštěva hasičů firmy Merck v Darmstatu, která vyrábí suroviny pro výrobu léků, sobotní odpoledne pak bylo ve znamení setkání hasičů a předání vozidla.
V neděli pak byla naplánována návštěva všech 5 hasičských sborů, které pod střediskovou základnu Höchst patří.
Večery pak posloužily k překonání jazykové bariery. I díky francouzskému vínu, německému pivu a naší slivovici nikomu nevadila a při rozloučení znělo mezinárodní – kamarád - doplněné chlapským objetím.
Během setkání se rovněž diskutovalo o termínech v roce 2020. Je dobře, že německá strana je stále ochotna nabídnout prázdninový pobyt ke zlepšení němčiny. Vyzýváme proto studenty i jejich rodiče, aby zvážili využití této nabídky a zájemci se informovali u starosty.

______________________________________________________________________________

Vánoční koncerty

I v letošním roce pro Vás naše děti a učitelé připravují vánoční koncerty.
Snahou všech účinkujících je každoročně vnést do našich domovů i duší v době předvánočního shonu, sváteční atmosféru rodinné pospolitosti.
Vánoční zpívání zazní ve středu 18. prosince ve filiálním kostele sv. Urbana v Nejdku a v pátek 20. prosince v bělotínském kostele sv. Jiří.

______________________________________________________________________________

Vánoční strom nově

Ani poloha smrku pichlavého u toku Bělotínského potoka jej nezachránila od následků klimatické změny. Smrk definitivně odumírá a nezbývá než náš Vánoční strom rozsvítit na jiném místě. Proto avizujeme rozsvícení obecního vánočního stromu v rámci akce „Česko zpívá koledy“ ve středu 11. 12. 2019 v 18:00 hodin v parčíku Milník.
Na elektroinstalaci nového stromu jsme získali v rámci grantového programu ČEZ finanční příspěvek 20 tisíc korun.

______________________________________________________________________________

Výstava

Mateřská škola Bělotín Vás srdečně zve ve dnech 10. – 20. 12. 2019 od 8:00 – 16:00 hodin na výstavu s názvem „Kudy chodí zima?“ ve dvoře farní školky.

______________________________________________________________________________

50 let od pouti do Říma

V letošním roce uplynulo 50 let od pouti místních farníků do věčného města Říma. Pouť nejen pro bělotínské v době doznívajícího uvolnění šedesátých let organizoval náš tehdejší duchovní ThDr. Jaroslav Studený, který od června 1945 na vatikánské Lateránské univerzitě studoval a Řím dobře znal. Je symbolické, že právě v roce 50. výročí této pouti, po které následovalo zatčení, odsouzení a věznění tohoto zachránce mnoho kostelů a od roku 1990 čestného občana naší obce, se vypravili poutníci do Říma a Vatikánu znova. Pod vedením našeho duchovního Františka Dostála putovali bělotínští, hustopečtí, černotínští i špičští farníci na audienci k papeži Františkovi, poznali památná místa Říma i Vatikánu, ale i působiště sv. Františka v Assisi, pátera Pia v San Giovanni Rotondo či sv. Antonína v Padově.
Svět se mezi oběma poutěmi změnil. Zmizely dráty a celnice, naopak poutníků a turistů dramaticky přibylo. Co se jevilo před padesáti lety jako neopakovatelná šance je dnes možno absolvovat dle vlastního uvážení.
Nezbývá než si přát, aby i po dalších padesáti letech byla cesta do místa víry s tisíciletou historií jen a jen na rozhodnutí poutníků.

______________________________________________________________________________

DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 11.11.2019 v 09:49 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
      TURISTIKA